(0382) 78-41-00 Mon - Fri 08:30 - 17:30 41, Chornovola street, Chmelnytskiy